OUR PRIVACY AND POLICY

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu internetowego działającego pod adresem url:  kunertmobilehomes.eu
 2. The website operator and personal data administrator is: KUNERT MOBILE HOMES ul. Piwonii 41, Nowe Bielice 760039 Biesiekierz
 3. Adres e-mail Operatora: office@kunertgroup.eu
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań poprzez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolne wprowadzenie danych w formularzach, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „cookies”).

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane do logowania wprowadzone w serwisie są szyfrowane na komputerze użytkownika i można je odczytać jedynie na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że tylko Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie zapasowe.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

HOSTING

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 2. Aby zapewnić niezawodność techniczną, firma hostingowa prowadzi logi na poziomie serwera. Mogą zostać zapisane:
  • zasoby określone przez identyfikator URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  • czas przybycia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienckiej – identyfikacja realizowana poprzez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – jeżeli przejście do Serwisu nastąpiło poprzez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory w serwisie,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora i wysyłanej przez Operatora.

TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA TWOICH DANYCH

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora. Dotyczy to następujących grup docelowych:
  • firmą hostingową na zasadach powierzonych
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane dla realizacji celu serwisu
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. księgowości). W przypadku danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż 3 lata.
 3. Masz prawo żądać od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,
  • ich poprawki,
  • usunięcie,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • i transfer danych.
 4. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania wskazanego w pkt. 3.2 wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie możliwe, jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzanie, interesy, prawa i wolności nadrzędne wobec Ciebie, w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 5. Na działania Administratora możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowanie, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeżeli zostały one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. W niektórych przypadkach serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza wyraźnie wskazują do czego się go używa.

DZIENNIKI ADMINISTRATORA

Informacje o zachowaniach użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te wykorzystywane są w celu administrowania serwisem.

WAŻNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Operator wykorzystuje analizę statystyczną ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a jedynie informacje zanonimizowane. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, które pozwalają na dopasowanie komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika w serwisie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od Operatora do reklam operatorzy. Warunkiem technologicznym takich działań jest włączenie obsługi plików cookies.
 3. Operator wykorzystuje piksel Facebooka. Technologia ta pozwala firmie Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) dowiedzieć się, że dana osoba tam zarejestrowana korzysta z Serwisu. W tym wypadku opiera się na danych, których sam jest administratorem; Operator nie udostępnia Facebookowi żadnych dodatkowych danych osobowych. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator korzysta z rozwiązania automatyzującego działanie Serwisu dla użytkowników, np. mogącego wysłać wiadomość e-mail do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, jeśli wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. osiągnięcie celów określonych powyżej w sekcji „Odpowiednie techniki marketingowe”;
 5. W Serwisie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „cookies sesyjne” oraz „cookies trwałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być także wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Serwisu, w szczególności firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter ( Twitter Inc. z siedzibą w USA).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookies wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 3. Urządzenia mobilne: